Friday, March 11, 2011

Beijing Lagi...

“Yang lebih penting daripada ilmu ialah pemindahan ilmu tersebut dari hati ke hati “

Mohamad Fitri Mohamed Nashaha : Tahun ke-4 bersama AT181, mengenali potensi diri setelah dilatih & dibimbing oleh AT181.
Sepenuh masa untuk berjaya dan menjayakan sesiapa saja yang ingin mengubah kehidupan.
No comments: